/>

Privacy en veiligheid

Iedereen, dus ook jouw gebruikers en bezoekers worden zich steeds meer bewust van hun privacy op het internet. En daar is ook reden toe. Als jou persoonlijke en gevoelige informatie wordt toevertrouwd dien je daar zorgvuldig mee om te gaan. En niet alleen meer om dat je dat aan je gebruikers of bezoekers verplicht bent, maar ook omdat dit nu wettelijk van je wordt geeist.

Wat staat mij te doen?

Zelfs met de beste bedoelingen is het lastig uit te vinden hoe je hier mee aan de slag moet. Waar begin en hoe ver moet je gaan? Deze website helpt je verder. Van wettelijke kaders tot praktische tips. Van techniek tot aan de procedures in je organisatie.

Persoonsgegevens

Niet alle data hoeft (sterk) beveiligd te worden. Het is vooral persoonsgegevens die zware eissen stellen aan de omgang met die data. Maar wanneer zijn iets persoonsgegevens? En hoe moet en kan je hier het beste mee omgaan?

Technische maatregelen

Zeker als het gaat om beveiliging speelt techniek een grote rol. Denk aan versleuteling van de verbinding, versleuteling van de gegevens en inlogopties. Niet alleen op de website, maar ook in beheersystemen of API's.

Organisatorische maatregelen

Techniek is slechts een deel van de correcte omgang met persoonsgegevens. De procedures omtrent de omgang met data zijn minstens even belangrijk. Hoe richt je je organisatie zo in dat een veilige verwerking van de gegevens gegarendeerd is?

Rechten van de betrokkenen

De gegevens die jij verzameld hebt is van jou. Jij bent er dan ook verantwoordelijk voor. De persoon waar de gegevens over gaan heeft echter ook nog rechten. Rechten waar jij als houder van de gegevens aan moet voldoen.

Neem contact op

Wil je weten hoe je Webanizr in kan zetten om (persoons)gegevens te beveiligen? Of welke ondersteuning het platform biedt om aan vragen van betrokkenen te voldoen? Neem dan contact met ons op, dan spreken we jouw situatie door.

Webanizr Privacy & Security is een onderdeel van Webanizr - Bekijk ook andere websites: